ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 


 

กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 / ปวส.1 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. -  นักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาบัญชี / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /  การตลาด / การโรงแรม / อาหาร / เทคนิคคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักเรียนระดับ ปวช.1 ช่างกลโรงงาน / ช่างยนต์ / ช่างโยธา / ช่างก่อสร้าง/ ช่างโลหะการ / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / สถาปัตยกรรม / ไฟฟ้ากำลัง (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาย ม.6 ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สายตรง ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)


กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาเก่าระดับ ปวช.2-3 และปวส.2 ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.3 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวส.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน ฯลฯ)

 


 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC ในการประหยัดพลังงาน

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง PLC ในการประหยัดพลังงาน ระหว่าง วันที่ 6-9 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยคณะวิทยากร จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำโดย นายบุญชูู สมบูรณ์เพ็ญ รองคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์     ประสิทธิ์ นาทิน และคณะ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้สอนภาควิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มาร่วมใจเรียนรู้ เพื่อนำไปถ่ายทอดและขยายสู่การประหยัดพลังงานต่อไป

(S2 S4 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Thursday, 14 May 2015 16:28)

 

ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอกันทรารมย์ จังวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ภายในวิทยาลัย โดย อาจารย์เชิดชัย จิณะแสน วิทยากร บรรยาย เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัย

(S9 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Monday, 11 May 2015 14:28)

 

วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2558

นายอุดม วัชรพงศ์วณิช และ นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้แทนครู ร่วมงาน             วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานพิธี วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะ พระบรมนุสรณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งปฐมบรมกษัตริ์

(S5 S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / อินทร์ จงจำ ภาพ)

Last Updated (Monday, 11 May 2015 13:51)

 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม (Bartender)

ต้อนรับปีการศึกษาใหม่ 2558 ด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม(Bartender) ประเภทบุคคลหญิงและชาย ในงาน Business and job Fair 2015 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558       โดย นางสาวอุมาพร ศรีเลิศ และ นายฐิติพงศ์ บุญอยู่ นักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้ควบคุมโดย ครูสุจิรา ภู่ธราภรณ์ หัวหน้าแผนก ฝึกซ้อมโดย ครูพรหมลิขิต อุรา

(S1 S : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / สุจิรา ภู่ธราภรณ์  ภาพ )

Last Updated (Friday, 08 May 2015 07:35)

 

พิธีรดน้ำขอพร เทศกาลสงกรานต์ ปี 2558

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมใจจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น และมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2558 บรรยากาศอบอวลด้วยความอบอุ่น ในพิธีรดน้ำขอพร เทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ ลานใต้ต้นจามจุรี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ชุ่มเย็นด้วยน้ำ ชุ่มฉ่ำด้วยรอยยิ้ม กับปีใหม่ไทยปีนี้

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ ภาพ)

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 9 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like