เผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงงาน น้ำยากำจัดคราบสกปรกบนโลหะทองเหลือง
ผู้จัดทำ 1. นางสาวภูสุดา นารี 2. นางสาวพรศิกาญณ์ พุ่มทอง 3. นายชำนาญ บุญปก
ครูปรึกษา 1. นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม 2. นางสาวชลญา อุทัย 3. นางสาวอรอุมา สิงห์สิทธิ์
ปีที่จัดทำ ปีการศึกษา 2560
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------