น้ำพริกใบเตยปลาแก้วเมล็ดทานตะวัน

น้ำพริกใบเตยปลาแก้วเมล็ดทานตะวัน โครงงานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2562